Ostatnia Aktualizacja 29 sierpnia 2002

CIEKAWOSTKI      CURIOSITIES  Curiosités


Co spadło z nieba w Skiwach?

43 lata temu w dniu 24 czerwca 1959 r. wg. kalendarza prawosławnego na Św. Jana, przy drodze w Skiwach Dużych spadła z nieba czerwona gęsta masa. Mieszkańcy, którzy oglądali to miejsce widzieli krew. Wcześniej dzieci podobno widziały od strony zachodniej spadającą z nieba głowę mężczyzny. Ale były też osoby które nic niewidziały. Mówiono, że te osoby były grzeszne. Uznano to za cud i mieszkańcy postanowili to miejsce upamiętnić stawiając krzyż. Co roku z okazji tego wydarzenia na Św. Jana odprawiana jest msza święta. (EN)


Rok 2000 zamknął się liczbą 369 zdarzeń, w których interweniowali siemiatyccy strażacy, z czego 232 to pożary a 137 - miejscowe zdarzenia (wypadki i inne interwencje). Dla porównania: w 1999r. było zaledwie 198 pożarów (wzrost o 17%) i 119 miejscowych zagrożeń (wzrost o 15%). Najwięcej pożarów - bo aż 83 (35,8%) - w powiecie siemiatyckim w minionym roku miało miejsce na terenie miasta Siemiatycze. Znacznie mniej - 41 - na terenie gminy Nurzec Stacja. Bezpieczniejszymi pożarowo gminami okazały się gminy: Siemiatycze - 34 pożary, Drohiczyn - 20 pożarów, Dziadkowice - 19, Milejczyce - 12, Grodzisk - 11, Mielnik - 8. Najmniej pożarów miało miejsce na terenie gminy Perlejewo - straż pożarna gasiła tam pożary zaledwie 4 razy.


W roku 1999 urodziło się w Siemiatyczach 494 dzieci, zmarło natomiast 311 osób. Związek małżeński zawarło 119 par czyli 238 osób.

* * *

W siemiatyckim szpitalu na zawały serca leczy się rocznie około 60 osob. Śmiertelność leczonych waha się od 11 do 15 procent.   Średnia krajowa śmiertelności w tych przypadkach wynosi około 20 procent.

* * *

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko, podobne do tych jakie znajdują się w Krupicach i Rogawce, jest także w Czartajewie. (ok. 150 m od szosy do Ciechanowca). W roku 1986 badania wykopaliskowe prowadziło tam Muzeum Okręgowe w Białymstoku

* * *

Szacuje się, że do miasta i gminy siemiatycze za pośrednictwem osób pracujących w Europie Zachodniej - głównie w Belgii - napływa rocznie około 20 - 30 mln dolarów, które inwestowane są we własny biznes, gospodarstwa rolne, domu i mieszkania.

* * *

W ciągu 45 istnienia PRL wybudowano w Gminie Siemiatycze 5 km wodociągów. Od roku 1990 zbudowano we wsiach tej gminy ponad 100 km wodociągów - wszystkie wsie są zwodociągowane.

* * *

W Zespole Szkół w Siemiatyczach uczy się obecnie ponad 1200 osób. Kilkanaście lat temu na tej samej powierzchni naukę pobierało około 250 osób.

* * *

W poniedziałek 19 lutego 1996 roku, rozebrany został pomnik "Braterstwa Broni" na pl. Wyzwolenia (dzisiaj pl. Jana Pawła II). Cokół wysadzano dynamitem nieco później.

* * *

Od roku 1995 w Nurcu Stacji siostry Urszulanki z Gandino koło Bergamo we Włoszech rozpoczęły budowę Domu Betania. Dzisiaj misja pracuje pełną parą. Dom budowali robotnicy - wolontariusze z Włoch.

* * *

Na kontach siemiatyckiego Oddziału Banku PKO BP znajduje się około 700 miliardów starych zł, w tym około 300 mld zł to waluty obce.

* * *

Najstarszy rekord lekkoatletyczny w Siemiatyczach należy do Jana Marksa, który w trójskoku uzyskał wynik 12,62 w roku 1964.

* * *

Najkrócej stojącym pomnikiem w Siemiatyczach był pomnik Lenina wystawiony przez Rosjan po przyłączeniu Siemiatycz do terytorium Białoruskiej Republiki Sowieckiej. Jego odsłonięcie odbyło się 7 listopada 1940 roku, a zburzony został 5 lipca 1941 roku przez Niemców.

* * * 

W rejonie siemiatyckim żyje kilka gatunków nietoperzy leśnych (m.in. pomroczek posrebrzany i pozłocisty, borowiaczek). Szczególnie w lasach liściastych mieszanych (lasy nurzeckie i mielnickie). Bardzo ważne są dla populacji nietoperzy... poradzieckie bunkry nad Bugiem, które znane są chiropterologom jako "nadbużańskie jaskinie". Obecność lub nieobecność tych jedynych na Ziemi latających ssaków jest uznawana na Zachodzie Europy jako najlepszy probież stanu środowiska naturalnego. W samych Siemiatyczach zdarzają się nocami wloty nietoperzy do mieszkań. 

* * *

Podczas letnich upałów zużycie wody w Siemiatyczach dochodzi do 6000 m3 na dobę

* * *

Jeden z pierwszych odbiorników telewizyjnych na białostocczyźnie a pierwszy w powiecie siemiatyckim zainstalowano w tutejszym LO w roku 1954. Zajmował się tym ówczesny nauczyciel fizyki Franciszek Miłkowski. Dziesięć lat później w Siemiatyczach zarejestrowanych było pięć telewizorów.

* * *

Pierwszy człowiek utopił się w siemiatyckim zalewie tuż po oddaniu jego do użytku - 15 czerwca 1975 roku. W pierwszym miesiącu istnienia zalewu utopiły się tam aż trzy osoby.

* * *

W Rogawce koło Siemiatycz znajduje się wczesnośredniowieczne cmentarzysko z grobami w obstawie kamiennej na szczycie wzgórza, na którym niżej mieści się współczesny cmentarz. Z tego wynika, że jest to jeden z najstarszych, użytkowanych do dzisiaj cmentarzy w rejonie siemiatyckim.

* * *

Wśród kadry nauczycielskiej siemiatyckich szkół 78,8 procent stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem (134 osoby), absolwenci tzw esenów, to 16,5 procent (28 osób) i absolwenci średnich szkół pedagogicznych - 4,7 procent (8 osób).

* * *

Systematycznie spada przyrost naturalny w Siemiatyczach. Na 1000 mieszkańców wynosił on w 1993 roku 7,6, w 1994 - 4,8, w 1995 - 3,3. Czynnych zawodowo jest 8614 mieszkańców (4183 kobiety i 4431 mężczyzn).

* * *

Miasto Siemiatycze zajmuje powierzchnię 3625 ha, z tego 280 ha, czyli 7,7 procent, jest własnością komunalną. Lasy stanowią aż 22 procent powierzchni miasta.

* * *

Różnica wzniesień na terenie Siemiatycz sięga 50 metrów.

* * *

W trzech siemiatyckich podstawówkach uczy się obecnie 2714 dzieci pod pieczą 170 nauczycieli i 57 pracowników administracyjno - obsługowych. W szkołach tych dożywia się łącznie ok 1000 dzieci.

* * *

W gminie Mielnik zarejestrowanych jest 10 gospodarstw, które prowadzą działalność agroturystyczną. Łącznie jest to około 45 miejsc noclegowych.

* * *

Na terenie miasta Siemiatycze funkcjonują dwie wspólnoty leśno - pastwiskowe: wspólnota "Zabrodzie" o powierzchni 62,28 ha (113 udziałowców), oraz wspólnota "Dębitka" o powierzchni 520,40 ha (243 udziałowców).

* * *

Tylko na terenie Siemiatycz funkcjonuje obecnie siedem ogólnodostępnych stacji paliw: CPN, Żerpol, Pater Firma, Przeds. Komunalne, Hortex, STW, PPKS. Własne stacje ma policja i straż pożarna. Łącznie na terenie miasta przechowywanych jest przeciętnie ok 320 ton etyliny i ok 157 ton oleju napędowego

* * *

Sześć autobusów Miejskiej Komunikacji (pięć Autosanów i jeden Iveco) w Siemiatyczach przewozi średnio dziennie około tysiąca osób. Łączna dzienna długość linii MKS wynosi około 435 km.

* * *

W Londynie, nieopodal Hyde Parku znajduje się synagoga bliźniaczo podobna do tej, która stoi w Siemiatyczach przu ul Zaszkolnej.

* * *

14 sierpnia 1976 roku o godz. 14.00. wmurowano akt erekcyjny pod budowę zakładów ZPOW HORTEX w Siemiatyczach z udziałem wysokich władz partyjnych.

* * *

3 grudnia 1976 roku podniesiono banderę na statku MS Siemiatycze, który spłynął z pochylni kilka miesięcy wcześniej - 22 maja 1976 roku. Obecnie pływa pod banderą Malty.

* * *

W Gminie Siemiatycze jest 46 wsi i 42 sołectwa.

* * *

Od czasu zlikwidowania w Siemiatyczach drukarni Anny księżnej Jabłonowskiej, pierwszym drukiem książkowym opracowanym w Siemiatyczach był "Kalendarz Informator na rok zwyczajny 1939" wydany nakładem Związku Kupców Chrześcijan w Siemiatyczach. Zawierał informacje bieżące, reklamy, spis chrześcijan kupców, przemysłowców, rzemieślników i przedstawicieli wolnych zawodów, a także m.in. "Dzieje prawdziwe Siemiatycz" autorstwa nauczyciela Bronisława Wielbuta. Miało być to wydawnictwo cykliczne, coroczne. Wybuch wojny uniemożliwił to zamierzenie.

* * *

Dochód budżetowy Siemiatycz w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł w 1992 roku 116,3 zł, natomiast w roku 1996 była to już kwota 662,5 zł, prawie sześć razy większa.

* * *

Szpital Rejonowy w Siemiatyczach posiada 156 łóżek w pięciu oddziałach. średnie wykorzystanie łóżka to około 290 tzw "osobo-dni" w roku, a średni okres pobytu chorego - 9,9 dnia (najdłużej na chirurgii - 13,1 dnia, a najkrócej na położnictwie - 7,4 dnia).

* * *

W obrębie rejonu siemiatyckiego istnieją cztery rezerwaty przyrodnicze: "Grąd Radziwiłłowski" (Nadleśnictwo Nurzec), "Sokóle" (Nadleśnictwo Nurzec), "Koryciny" (Nadleśnictwo Rudka), oraz "Góra Uszeście" (Nadleśnictwo Nurzec).

* * *

Na terenie Siemiatycz i rejonu działają obecnie 22 stowarzyszenia i związki. Wśród nich są np. takie jak Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Stowarzyszenie Absytentów AGNIS, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i inne.

* * *

Kupcy żydowscy z Siemiatycz wywozili w XVII wieku za granicę do m.in. do Frankfurtu i do Lipska: zboże, pierze, wosk, skóry, woły, a przywozili stamtąd np: tabakę, irchę, rękawiczki, zamsze, ryby, siodła, śledzie, sukna i tkaniny, cynę, żelazo, kosy, gwoździe, oraz tzw artykuły kolonialne.

* * *

Najstarszą rzeźbą w całym rejonie siemiatyckim jest gotycki krucyfiks z początku XV wieku (ok. 1400 rok), w kościele pw. Wn. NMP w Siemiatyczach, a pochodzący z pierwotnego kościoła znajdującego się w XV wieku w tym samym miejscu. Najstarszym natomiast reliktem architektury murowanej są resztki ruin gotyckiego kościoła w Mielniku (XVIw).

   * * *

Średnia gęstość zaludnienia w przyszłym powiecie siemiatyckim wynosi 75,9 osób na kilometr kwadratowy. Największą gestość zaludnienia ma miasto Siemiatycze - 423 osoby na 1 km2, najmniejszą gminy Mielnik i Nurzec - 17 osób na 1 km2. Siemiatycze  zajmują obszar 3625 ha, z tego 22 procent zajmują lasy.


O NASZYM   CZASOPIŚMIE    STRONA GŁÓWNA     AKTUALNOŚCI    ODGŁOSY    KULTURA    HISTORIA   SPORT     OGŁOSZENIA     ALBUM STARYCH FOTOGRAFII    FOTOSERWIS WSPÓŁCZESNY    ARCHIWUM    LINKS    MAŁE PODLASIE    ANKIETA   KSIĄŻKA ADRESOWA (Address Book)

Czekamy na listy :-)))

Copyright 1998-2001 c Jerzy Nowicki

Wszelkie prawa zastrzeżone